Regnis - komorní soubor, občanské sdružení

Komorní soubor Regnis vznikl v Liberci v září roku 2005 jako skupina sedmi mladých lidí, kteří si chtěli společně zazpívat. Po krátkém čase, kdy sbor fungoval bez sbormistra a uměleckého vedení, se ujala sboru zakládající členka Kristýna Stoklasová. Vedle vokální složky vznikl také komorní orchestr, který sbor pravidelně doprovází, ale provádí i své samostatné projekty. Hlavní zájmovou oblastí souboru se stala dobová interpretace hudby období renesance, baroka a klasicismu, které se v současné době věnuje.
Z významných počinů souboru můžeme jmenovat - účinkování na renomovaném závodě Jizerská 50, v Praze v sále Hlaholu, v Parlamentu ČR nebo na hradě Točníku v rámci festivalu Musica Iuvenalis. V Kutné Hoře si zazpíval v kostele sv. Jakuba při 600. výročí založení místní farnosti. K dalším úspěchům patří též nominace k hudebnímu doprovodu při slavnosti inaugurace nového arcibiskupa Dominika Duky v dubnu roku 2010.
V současnosti členové souboru spolupracují se sborem Collegium Floreum, který je součástí profesionálního souboru Musica Florea (Marek Štryncl). S tímto tělesem se účastnili významných akcí - Pražské jaro 2013 (Chrám sv. Víta), projekt Hlasy světla skladatele Roberta Jíši (Marek Štryncl, FOK, Christina Johnston, Boni Pueri, Tam Tam Orchestra)
Na podzim r. 2013 Regnis hostil významného kontrabasového virtuosa Luise Cojala ze Španělska a provedl s ním tři společné koncerty - v Praze, Liberci a Žitavě.Rádi bychom poděkovali:

Tomáši Bořilovi za poskytování nahrávek z koncertů
Janě Dudkové za ušití dámských korzetů© Štěpán Pokorný