Štěpán Pokorný

Štěpán Pokorný se narodil v Liberci v r. 1989, je absolventem místní ZUŠ Jabloňová s rozšířenou výukou hudební výchovy v oboru klavír. V roce 2005 založil s přáteli soubor Regnis, kde působí jako zpěvák a varhaník.
Je absolventem v oboru hudební výchova – sbormistrovství ve třídě MgA. Marka Štryncla.

Jako ansámblový zpěvák a sólista současně spolupracuje s tělesy jako Musica Florea, Victoria Ensemble, Pražský katedrální sbor. V minulosti též Collegium 419, Martinů Voices, sbor Pedf UK.
Jako varhaník se souborem Fragium 16

Je aktivním účastníkem Letní školy staré hudby ve Valticích (cembalo) a Letní jazzové dílny Karla Velebného (klavír)
Kromě zpěvu, hry na klavír, cembalo a varhany se věnuje kompozici a samostudiu na violu da gamba.

© Štěpán Pokorný