Kristýna Stoklasová

Kristýna Stoklasová je absolventkou ZUŠ v oboru sólový zpěv a balet, mimo ZUŠ absolvovala deset let soukromé výuky hry na housle. Dále je absolventkou pěveckého sboru Severáček (Petr Pálka). Během studia na ZUŠ několikrát navštívila pěvecké kurzy u sopranistky Michiyo Keiko. V roce 2005 založila s přáteli soubor Regnis, kde dnes zastává pozici uměleckého vedoucí. Na PedF UK získala titul Bc. v oboru hudební výchova – sbormistrovství, nyní pokračuje v magisterském studiu ve třídě MgA. Marka Štryncla. Její hlavní zájmovou oblastí je dobová interpretace hudby renesance a baroka. Jako sopranistka spolupracuje se soubory Musica Florea (Marek Štryncl) a Collegium 419 (Čeněk Svoboda).

© Štěpán Pokorný