Pěvecký sbor a komorní orchestr R E G N I S
Soubor


Koncerty


Ukázky


Fotogalerie


Kontakt
© Josef Stoklasa

Pěvecký sbor a komorní orchestr
Soubor Regnis vznikl v Liberci roku 2005 jako skupina sedmi mladých lidí, kteří si chtěli společně zazpívat. Po krátkém čase, kdy sbor pracoval bez uměleckého vedení, se sboru ujala zakládající členka Kristýna Šmídová (Stoklasová). Vedle vokální složky vznikl také komorní orchestr, který sbor pravidelně doprovází, ale provádí i své samostatné projekty. Mezi významné projekty, které soubor uskutečnil, jsou především čtyři absolventské koncerty v rámci PFUK a konzervatoře v Praze. Tyto koncerty byly vysoce hodnoceny renomovanými profesionálními hudebníky. Dále je možné k velmi úspěšným počinům souboru zařadit návštěvu významného kontrabasového virtuosa Luise Cojala ze Španělska na podzim roku 2013, se kterým soubor provedl tři společná vystoupení - v Praze, Liberci a Žitavě, kde mj. zazněl i jeden z nejtěžších kontrabasových koncertů ruského skladatele Sergeje Koussevitzkého. V roce 2015 při příležitosti jubilejního výročí narození a úmrtí českého skladatele Jakuba Jana Ryby soubor nastudoval z opisu originálních dobových partitur jeho dvě významná díla (Missa Solemnis in C - N379 a  Missa Solemnis in Dis - N378), která s velkým úspěchem provedl v rámci novodobých premiér v Praze, Liberci, Rožmitále pod Třemšínem a Litni. V roce 2017 byl soubor pozván k účinkování na Adventním koncertu České televize do Lorety v Praze. V roce 2018 soubor účinkoval při slavnostní jubilejní diecézní akci v chrámu sv. Mikuláše v Chebu, kde provedl mimo jiné celé známé Te Deum op.146 slavného francouzského barokního skladatele Marc - Antoine Charpentiera. Opakovaně soubor koncertoval v německém městě Zittau. Každoročně soubor uvádí koncerty v libereckém regionu, a to včetně adventních koncertů či  České mše vánoční Jakuba Jana Ryby.

Kristýna Šmídová - umělecká vedoucí souboru
Kristýna Šmídová je absolventkou ZUŠ v oboru sólový zpěv a balet. Mimo ZUŠ se učila deset let soukromě hře na housle. Je bývalou dlouholetou členkou pěveckého sboru Severáček (Petr Pálka). Během studií na ZUŠ několikrát navštívila pěvecké kurzy u sopranistky Michiyo Keiko. V roce 2005 založila s přáteli soubor Regnis. Na Pedagogické fakultě University Karlovy v Praze získala titul Mgr. v oboru hudební výchova - sbormistrovství ve třídě MgA. Marka Štryncla. Její hlavní zájmovou oblastí je dobová interpretace hudby renesance a baroka. Jako sopranistka a sbormistryně spolupracuje s profesionálním souborem staré hudby Musica Florea (Marek Štryncl).